Friday, 13 November 2015

Few weeks / Šios kelios svaitės


Happy Friday! Finally some sewing time just for me. Or at least I had that this past weekend. My middle review was over and I decided to just relax and have fun sewing something, nothing in particular trying out blocks.


These two were in my history lesson notebooks. What do you do on the lectures? I draw quilt block. And most of all I love how both of them turned out, just no idea how to finish them.


Another one on my list was spiderweb block. Tried and realized that it need a lot of improvement. It's too thick, probably because I used the white fabric as an entire triangle. Need to try again and this time without full white fabric.


But in the end I love how it came together. It's such a fun way to use up scraps. In this block my intention was to make the middle web bright, cheerful colors and the ones in the back dark. After making it I thought it could be quite fun pillow, but still debating on that idea.


This one was completely improvisation. Had no idea what I was doing. Playing with my scraps and this is the results. Just latter I realized that it could turn out as quite the fun potholders.

My lectures are back this week, so not much sewing. Hopping to sit down for a few hours on the weekend. My hears is itching how it wants to finish something big.

Have fun,
Dovile

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sveiki,

praeitą savaite buvo tarpinės peržiūros kolegijoj. Joms pasibaigus visa savaitgali ką nors siuvau. Tiksliau išbandžiau jau seniai planuotus blokus. Vieni buvo nupiešti per istorijos paskaitas. Labai patinka kas išėjo. Tik va dar nežinau ką iš jų padaryti. Voro tinklą jau seniai norėjau išbandyt, ne taip gerai išėjo kaip tikėjausi, bet klaidas supratau ir noriu dar kart pabandyti. Paskutinis darbas tai visiškai toks pažaidimas su mažytėm skiautelėm kurias turiu nuo buvusių darbų. Bedarant supratau kad būtų neblogi padėkliukai. Kas išeis pažiūrėsim. O kadangi jau šią savaitę studijos prasidėjo, tad vėl mažai prisėju prie savo medžiagų. Bet tikiuosi šį savaitgalį nors kiek prisėsti. Jau taip seniai rankutės virpa ir nori kokio didesnio darbo.

Linkėjimai,  
Dovile

Tuesday, 27 October 2015

Towards The Blue Dream / Mėlynos svajonės linkIt's finally finished, I guess it took me some time to share, but when I found out that our exhibition was not in the spring, I put this quilt away. And I wanted to finish it in summer, while I had some free time, but like always I didn't, I just did some small details. And as soon as I put hanging sleeves on I had to take pictures. And in the end I was finishing it few weeks before exhibition. So I'm ready to introduce you to this quilt.

Pagaliau baigtas, truputį ilgokai užtrukau pasirodyti, bet kai sužinojau kad paroda bus dar ne pavasarį, jį padėjau į šalį. Norėjosi pabaigti vasarą, bet kaip visada vasaros grožis ir šiluma padarė savo. Sugebėjau tik sutvarkyti kelias mažas detales. Tačiau kai tik padariau pakabinimus iškart išsinešiau ir įamžinau. Bet visko gale, vistiek teko pabaiginėt jį kelios savaitės prieš parodą. Tad dabar ir noriu jį pristatyti. I've mentioned it quite often. First part, second part. This quilt brought me a lot of problems. I remember how long it took for me to realize that I can't possible put all of it under my machine and quilt it all together. But with every mistake I learned a lot.

Jau daug esu jį minėjusi ir rodžiusi. Pirma dalis, antra dalis. Šis skiautinys man sukėlė daug problemų, uoj kaip kankinausi kol supratau kad jo viso po mašina nepakišiu. Bet su kiekviena klaida vis kažko naujo išmokau. I called it second denim quilt, but I needed a name for the exhibition, and I managed to came up with "Towards the Blue Dream". And I love this name, it fits perfectly. Everything I make brings me closer to my dream, and those blocks even remind me about stairs and that you have to climb one step at a time.

Šiam tinklaraštyje daug kartų linksniavau kaip antrąjį džinsinį skiautinį, bet parodai teko sugalvoti jam pavadinimą, "Mėlynos svajonės link". Ir man jis taip patinka ir tinka. Kiekvienas mano žingsnis atneša mane arčiau mano svajonės, o šių blokų dizainas primena laiptus, ir tai kad link svajonės lipam po vieną laiptą iš eilės.


This quilt is nowhere near my wanted perfection, it's actually quite bulky and have a lot of imperfections, but that's okay. Because it's handmade and not mass product that are usually perfect in every seam. Because it's mine. Because I love it this way. Because it's just like a road to dreams, there are some mistakes on the way, but you always manage to climb up one stair more.

Šis skiautinys man labai neprimena mano išsvajotos tobulybės, jis turi tikrai nemažai klaidų, bet tai yra gerai. Tai tik parodo kad šis darbas padarytas rankomis o ne pramoninėmis mašinom,kur viskas būna tiesu ir idealu. Ir tai kad jis mano. Ir tai kad aš jį myliu. Ir tai kad tai primena kelią link svajonės, yra daug sunkumų, klaidų kelyje, bet visada jas įveiki ir palypėji vienu laipteliu arčiau savo svajonės.


I'm so glad to have it off my back. It has been a WIP for so long. But I loved working with denim, so much that I already started planing one more denim quilt with this technique.

Taip džiaugiuosi pagaliau nusimetusi jį nuo savo pečių. Jau senokai pradėtas ir norėjosi greičiau pabaigti. Bet man taip patiko dirbti su džinsu, kad jau pradėjau planuot kitą panašų darbą šia technika.


It's size is 257 x 176 cm. Or 101 x 70 inches. Long but, not wide. I love quilts that are about 200 x 200 cm (80 x 80 inches). Just like my picnic quilt. But this one was made especially for the bed. And it fits perfectly (minus it being too long, sometimes you have to do sacrifices for the design).

Jo dydis 257 x 176 cm. Ilgas, bet ne platus. Man labiau patinka 2 ant 2 metrų skiautiniai. Toks kaip mano pikniko. Bet šis buvo specialiai gaminamas sesės lovai. Ir jis telpa nuostabiai ( nepaisant kad per ilgas ir galus tenka užlenkt, bet kartais dėl dizaino tenka aukotis).


I made this quilt with intention to lay it down on my sisters bed, on mine is my first denim quilt. It's quite big on the end part, but the composition was so perfect that I wanted to keep it like that. And I just fold the end when I want to put it on the bed. And my denim pillow and hexie denim pillow look perfect all together.

Pagaminau su idėja apkloti sesės lova, ant mano yra mano pirmasis džinsinis užtiestas. Per ilgas šiai lovai, bet kraštus įmanoma užlenkti, o pilno dizainas išlieka geras. Ir mano džinsinė pagalvė ir šešiakampių pagalvytė puikiai tinka kartu.

Thanks for visiting,
Dovile


Ačiū kad esat, 
Dovilė

Sunday, 25 October 2015

Catch-up! / Paskutiniu metu pas mane!

Hello, 

Sveiki,

how are you? Are you enjoying autumn? Did you notice that we're only month away from winter? I know I didn't. I've been so busy all September and October. On the end of September I had my brother's wedding, and almost the entire month I spend preparing for his brides hen-party and the wedding itself. So September flew by. And in October I had a quilt exhibition opening. So I was busy with the preparations for it. And besides all the life stuff I have collage and a bunch of homework from there, so my life was pretty busy these past few months. But well when you don't have something in your life you want it more and more. That's what happened with me. I completely left out my sewing, blogging and no-collage related crafts. And now I'm missing more and more of these. So finally I found a little bit time today to share about what's going on in my life recently.

kaip Jums sekasi? Ar mėgaujatės rudeniu? Ar pastebėjot kad tik mėnuo liko iki žiemos? Aš tai tikrai ne. Rugsėjį ir Spalį buvau labai užsiėmusi. Rugsėjo pabaigoje vyko mano brolio vestuvės, ir beveik visą mėnesį ruošiausi vestuvėmis arba nuotakos mergvakario vakarėliui. Ir taip rugsėjis tiesiog praskrido. O spalį buvo mano klubo skiautinių paroda kurioje dalyvavau ir aš. Tad užbaiginėjau savo darbą galima sakyti paskutines savaites iki parodos. Be visų gyvenimiškų dalykų dar yra kolegijos darbai. Tad šiuos mėnesius nedaug buvo laiko sau. Bet kai kažko pradeda trukt tavo gyvenime, tik tada susivoki kaip tai tau svarbu. Ir taip man nutiko su šiuo tinklaraščiu, skiautiniais ir kitais ne-kolegijos rankdarbiais. Tad dabar kai suprantu kaip man taip svarbu teko pasidaryti laiko sau, ir štai prisėdau pasidalinti tuo kas pastaruoju metu vyksta mano gyvenime.


I mentioned an exhibition in October, so glad my family stopped by. Let me introduce you to them: from left: my brother and his wife, my brother's wife's mother and ME :) then my Mom and my sister. I am so lucky to have them. And yes, we're standing behind my denim quilt. "Towards The Blue Dream" that's how my quilt is called. I intend to write a separate post for it very soon. More about this quilt you can read here, and here. And more pictures from the exhibition that I took can be found here.

Spalį vyko parodos atidarymas, ir man taip buvo malonu kad apsilankė ir mano šeima. Ir taip mes stovim prie mano džinsinio skiautinio. "Mėlynos svajonės link" toks šio skiautinio pavadinimas. Bet jam norėčiau skirti atskirą įrašą ir pasirodyti jį visame grožy. Apie jį jau teko rašyti šiam tinklaraštyje, pirma dalis, antra dalis. O taip pat daugiau mano fotografuotų nuotraukų iš parodos galima rasti čia.


I recently bought a food processor, blender and juicer in one appliance (PHILIPS HR7778/00). And I can't stop making stuff with this thng! I'm in love with this juice: Two oranges, apple, few carrots (2-3) and a little bit ginger. Soooo delicious!

Neseniai nusipirkau virtuvinį kombainą, blenderį, sulčiu spaudyklę viename įrenginyje (PHILIPS HR778/00). Ir negaliu atsidžiaugti ir nustoti ko nors gaminti. Šiuo metu labiausia patinka tokios sultys: du apelsinai, obuolys, kelios morkos (2-3) ir truputis imbiero. Taip skanu!!


The biggest expectation from a food processor was Fully-raw Ice cream. I've been eager to try it for a while and that's the first thing I did with my food processor. Some frozen bananas and frozen cherries here. And now I'm trying to control myself not to eat this three times a day. :)

O labiausia kombaino norėjau dėl žaliavalgiškų ledų. Jau labai seniai norėjosi juos išbandyti. Tad tik parsivežusi tą ir padariau. Keli sušalę bananai, kelios vyšnios. Ir štai pasakiški ledai. O dabar tenka save kontroliuoti kad nevalgyčiau jų tris kartus per dieną. :)


I have some health difficulties, so I have to cut of a lot of products from my diet. And that means I have to replace them with something else, the best choose is fruits and vegetables. And I am quite happy with this eating, because just take a look at those colors! I might rethink my eating habits.

Keli sveikatos sutrikimai privertė daug ko atsisakyti iš savo maisto raciono. O tai teko pakeisti kažkuo, geriausias pasirinkimas buvo vaisiai ir daržovės. Ir aš visai laiminga taip valgydama, juk tik pažiūrėkit į tas spalvas, toks nuostabus grožis! Aš tikrai ketinu permąstyt savo valgymo įpročius.


I try to enjoy every sun glimpse I can, but with a lot of collage work, it's hard. But well, at least I'll make some tea, or some delicious juice :) and spend few minutes enjoying it from the inside. 

Stengiuosi mėgautis kiekvienu įmanomu saulės spinduliuku, bet su tiek kolegijos darbų, tai sunkoka padaryti. Bet stengiuosi pasidaryti arbatos arba skanių sulčių :) ir nors kelias minutes prisėsti pasidžiaugti, kad ir pro langą.

Happy autumn, 
Dovile

Spalvingo rudens, 
Dovilė

Friday, 23 October 2015

Second bottle from the twine and glass family / Antrasis butelis iš virvės ir stiklo


Let me introduce this bottle's brother or sister. It was too lonely for that bottle to be alone, and my Mom just had finished oil that was in this one, the color was similar, so she suggested that I decorate it.

Kaip ir žadėjau pristatau šio butelio brolį arba sesę. Kadangi jam buvo liūdna vienam, o Mama kaip tik pabaigė aliejų kuris buvo šiam butelį. Ir jų atspalvis labai tiko, pasiūlė man jį padekoruot.


The materials I used were the same as the previous one, I just tried to keep the same design.

Ją darydama naudojau tokias pat medžiagas kaip praeitam, ir dizainą stengiausi išlaikyt tą patį.


And here is another family all together. Even though the forms of the bootles are diffrent, but they look quite nice together.

Štai dar viena šeimyna kartu. Nors formos skiriasi, kažkaip išėjo visai panašūs.


Bets wishes, 
Dovile

Linkėjimai,
Dovilė

Tuesday, 15 September 2015

Bead balls going around: eyeglass case / Karoliukų kelionė: akinių dėklas


My shoes were not enough for my bead balls, so they decided to occupy my eyeglass case. I use it very often and probably they got jealous...

Mano batukų šiems karoliukams nepakako. Jie nusprendė okupuoti ir mano akinių dėklą. Jį naudoju gan dažnai, tikriausiai pavydėjo....

I was trying to retake my case, but it took longer than I thought....

Bandžiau atsiimti savo dėkliuką, bet užtrukau ilgiau nei tikėjausi...But soon they left on their own. Probably because they found a bigger challenge: a pumpkin. :)

Bet greit jie patys pasidavė. Tikriausiai dėl to kad rado didesnį iššūkį: moliūgą :)

Best wishes,
Dovile and Bead Balls


Linkėjimai, 
Dovilė ir Karoliukai

Tuesday, 8 September 2015

My remade wallet / Perdaryta piniginė

How are you? It's pouring rain where I am. And I'm so worried, I start collage in 3 hours. So excited and so scared... But today I wanna share one more old creation of mine:

Kaip Jums sekasi? Pas mane lietus pyla kaip iš kibiro. Ir man taip baisu, nes jau po 3 valandų grįžtu į kolegiją. Ir norisi ir baisu.... nesuprast. Bet šiandien noriu pasidalinti senu savo kūriniu:


Few years back I remade a wallet. It was my sister and she threw it away. Probably because it wasn't in such good shape. But for me it was a good thing, I actually could redo it and make it unique. Since it was originally pink I decided to use pink fabric. And not to get it dirty I used dark brown. For the pattern I choose hexagons. Actually it was my first time using them. And I am in love ever since them.

Prieš kelis metus teko perdarinėti piniginę. Ji buvo mano sesės. Ši ją išmetė, tikriausiai dėl to kad nebuvo geriausios būklės. Na bet man tik geriau, aš galėjau pati susikurti kažką unikalaus. Kadangi originaliai ji buvo ružava tai ir nusprendžiau daryti tokios pat spalvos akcentus. O kad ne taip greit susiteptų apvilkau tamsiai ruda. Šis yra mano pirmas projektas kai išbandžiau šešiakampius, nuo to laiko aš pamišus dėl jų.


The other side. I'm happy how it turned out. I was really proud to take it out in the store or market.

Kita pusė. Aš labai patenkinta dėl to kaip ji išejo, net didžiavausi išsitraukdama parduotuvėj.


Have a nice day, 
Dovile

Geros dienos, 
Dovilė

Saturday, 5 September 2015

Bottle decoration with twine and glass / Stiklo dekoracija su siūlu ir stiklu


Here is another decoration with natural materials, this one is made from twine and broken glass. You might know that twine is my favorite decoration material. Glass is quite nice too, but it has to be car glass, so when it's in pieces it doesn't injure your fingers. It is possible to get a cut, but you might need to try, and since I'm usually working with a tweezers, I only got hurt when I was reorganizing them.

Štai dar viena dekoracija natūraliomis medžiagom, ši pagaminta iš virvės ir dužusio stiklo. Gal jau žinot kad virvė yra mano mėgstamiausias dekoravimo medžiaga. Stiklas taip pat nuostabus, bet būtinai turi būti mašinos stiklas. Nes jis skyles nėra toks aštrus, aišku įmanoma įsipjaut, bet reik pasistengt. O kadangi aš viską dėlioju su pincetu, tai įsipjoviau tik tada kai juos tvarkiau.


Most of my bottles don't have some specific history, but this one is an exception. My godmother brought the vine, it was really long time ago. I wasn't even born yet. And my mom kept it for so many years. As soon as I found out where it came from I wanted to decorate it. Did some spirals on it and just had fun, and this kind of design was born.

Dauguma mano butelių kažkokios istorijos neturi, o šis turi. Mano krikšto mama atsinešė vyno butelį į svečius, aš net gimusi dar nebuvau. Bet Mama išlaikė jį. Kai tik sužinojau, kad jis toks svarbus iškart apsiėmiau jį padaryti. Kažką raičiau raičiau ir gimė toks dizainas. 


Somehow I believe that it was lonely all alone, so I had to start another family, and I promise to show it's brother or sister another time.

Bet jam buvo liūdna vienam stovėti, tad apsiėmiau padaryti antrą, kurį parodysiu jau kitą kartą.

Best wishes,
Dovile


Linkėjimai,
Dovilė

Pencil pillow / Pieštuko pagalvė

Summer passed by faster than a train. And I might have missed that train. But autumn is here and I hope to get on to the another train. My plans for the summer were big. I had such a long list. But well... life happens. And I'm not sorry or sad that I didn't make it with that train. I just have to get on another one. Okay, enough about trains. Since it's September and it's school time, I wanna share a pencil pillow that I made back while I was still in school.

Vasara pralėkė daug greičiau nei traukinys. Ir aš manau kad pavėlavau į tą traukinį. Bet ruduo jau čia ir tikiuosi į šį traukinį suspėt. Turėjau labai daug ir didelius planus šiai vasarai. Buvo toks ilgas sąrašas. Bet ką padarysi, juk gyvenimas eina. Ir nei man skaudu, nei liūdna, kad nespėjau į tą traukinį. Tiesiog turėsiu suspėt į kitą. Gana apie traukinius. Kadangi jau rugsėjis ir mokslo metai prasidėjo, noriu parodyti pieštuko pagalvę, kurią pagaminau kol dar buvau mokykloje.


This one is really fun. It's quite big and so comfy to lie on. One of the fun facts about this pillow is that I made it before I even knew what quilting was. I had just learned sewing and made my first tablecloth. Then it was time for a pillow. And the size is perfect for a queen bed.

Man jį taip patiko gaminti. Jis toks didelis ir patogus gulėti. Prisimenu kad jį gaminau, kai dar net nežinojau kas yra skiautiniai. Aš tik neseniai buvau išmokusi siūti ir pagaminusi savo pirmąją staltiesę. Po to atėjo laikas pagalvei. Jos dydis labai tinka dvigulei lovai.


But with a lot of usage an accident happened. I tore a hole in it. I was so sad, but my teacher suggested on how to fix it. So it turned out to be my name written with a mini pencil. It's mini! And it was so fun to make.

Nuo per didelio naudojimo atsitiko nelaimė, praplyšo skylutė. Taip sielvartavau dėl to, bet mano mokytoja mane nuramino ir patarė kaip sutaisyti. Taip išėjo kad atsirado mažas lapelis su mano vardu ir mini pieštuku. Mini! Kai man taip patinka mini daiktai, tai tikrai mėgavausi gamindama jį.


It usually sat on my sisters bed, because hers is the queen size. And mine is only twin. But since I moved to study in Vilnius and now I have a queen size bed I just might take it with me. Actually this idea just came to me. But it's a nice one. 

Dažniausia jis būdavo padėtas ant mano sesės lovos, nes jos dvigulė, ant mano per daug išsikišdavo į kambarį. Bet kadangi persikėliau į Vilnių ir dabar turiu dvigulę miegamąją vietą, kyla noras išsivežti ją kartu. Šiaip ši idėja man va tik gimė. Bet ji man patinka.

Best wishes, 
Dovile

Linkėjimai,
Dovilė

Wednesday, 26 August 2015

Another bottle decorated with twine and quince seeds / Butelis dekoruotas virve ir svarainių sėklom

Happy Wednesday! How is your summer going? I still can't get with the idea that collage will start next week. Because I love summer, I seriously want for summer to stay all year long. What about you? What is your favorite season?

Kaip Jūsų vasara? Aš tai vis dar negaliu susitaikyt su mintimi kad kitą savaitę jau prasideda kolegija. Nes aš taip myliu vasarą, tikrai bučiau laiminga jei ji pasiliktų visus metus. Kaip Jums? Koks Jūsų mėgstamiausias metų laikas?

And so today I want to present you the whole family of decorated bottles with twine and quince seeds. Here is first one, and second decorations. And let me present you third one:

Ir šiandien noriu pristatyti visą šeimą mano dekoruotų butelių su siūlu ir svarainių sėklom. Štai čia yra pirmasis, čia antras. Ir leiskit Jums pristatyt trečiąjį:


Like the other two I used twine and quince seed. Glued them an the bottle and arranged the pattern that I wanted.

Kaip ir kitus du, taip ir šitam naudojau siūlą ir svarainių sėklas. Priklijavau ant butelio kurdama raštus kokius tik norėjau.

The other side

Some details.

Detalės.


I have to admit that the whole family looks quite amazing together.

Turiu pripažinti, kad visa šeimyna kartu atrodo visai puikiai.It's been a long time since I did my last bottle. But if I would ever start doing them again, I might make one more member for this family.

Jau senokai dekoravau savo butelį. Bet jei dar teks daryti, tai manau gali būti kad pagaminsiu dar vieną narį šiai šeimai.

Best wishes, 
Dovile

Linkėjimai, 
Dovilė

Monday, 24 August 2015

New apartment / Naujas butas

It's been over a month as I moved, but only now I see a full project for my apartment. I have a separate room, that's completely mine. I have an opportunity to decorate it the way I want. The owners are totally in for it. I decided to paint the wallpapers and decorate teared wallpaper places with hexagons. You know how crazy I'm about them. I already have the paint, it's gray. And I can't wait to start painting. But first let me show you the present view:

Jau praėjo daugiau kaip mėnuo nuo tada kai įsikrausčiau, bet tik dabar pradedu matyt pilną savo kambario vaizdą. Juk turiu galimybę dekoruoti jį kaip tik noriu. O savininkai visiškai už. Nusprendžiau sienas nudažyti ir suplėšytas vietas užklijuoti šešiakampiais, juk ir taip aišku kaip juos myliu. Dažus jau turiu, šviesiai pilka spalva. Taip rupi pamatyt baigtinį projektą. Bet pirmiau štai dabartinis vaizdas:


My room. And yeah, I still don't have any curtains. I'm hesitant to buy them, probably because I wonder if I could make them myself.

Mano kambarys. Ir taip, aš vis dar neturiu užuolaidų. Dar dvejoju ar pirkt, tikriausiai todėl kad galėčiau pasigaminti pati.


My IKEA shelf with fabric. And I still haven't figured out where to put all of my fabric in this apartment.

IKEA lentyna su mano medžiagom. Ir vis dar neapsisprendžiau kur sudėt medžiagas šiam bute.


And of course my minion collection on the windowsill. I love these small yellow guys.

Ir aišku mano pakalikų kolekcija ant palangės. Jie tokie maži, mieli ir geltoni, ir aš juos taip mėgstu.


Here is my temporary sewing space. I always dreamed of having a corner table. And now I have space, so after a  lot of thinking I decided to make it. Well I'm not the one that will be making it. I ordered it to be made by my demands. I even made a 3D project for better understanding.

Štai mano laikina siuvimo erdvė. Visad svajojau apie kampinį stalą. Ir kai dabar turiu pakankamai vietos jį padėti, nusprendžiau pasigaminti. Na ne aš jį gaminsiu. Bet gaminu pagal užsakymą tai yra pagal mano išmatavimus. Net pagaminau 3D modelį kad butų lengviau suprasti ko noriu.


I can't wait to sew on it. And I can cut on the other end. So excited!

Taip laukiu kada galėsiu ant jo siūti, ir net kirpti čia pat ant kito galo.


My plan is to put my table into a corner near the window. The couch and armchair will be gone by the end of this week, so that means more space for us.

Savo stalą aš noriu pastatyti į kampą prie lango. Sofą ir fotelį paims per šią savaitę, tad dar daugiau vietos mums.

This is the last free weak before studies. That means I'll have to start paint my room. I'm so excited, because it'll be fun. How can it be not? When you have never painted and you'll do it all by yourself. See? Fun right. I'll try to share my progress here :)

Paskutinė laisva savaitė prieš studijas. Tai reiškia, kad per ją turiu nusidažyti kambarį. Negaliu sulaukt, juk bus taip linksma. Kaip gali nebūt? Juk niekad nieko nesu dažiusi ir tai darysiu visiškai viena. Na ką? Ar gi nesmagu? Pasistengsiu pasirodyti kaip sekasi :)

Best wishes, 
Dovile

Linkėjimai,
Dovilė