Saturday, 5 September 2015

Pencil pillow / Pieštuko pagalvė

Summer passed by faster than a train. And I might have missed that train. But autumn is here and I hope to get on to the another train. My plans for the summer were big. I had such a long list. But well... life happens. And I'm not sorry or sad that I didn't make it with that train. I just have to get on another one. Okay, enough about trains. Since it's September and it's school time, I wanna share a pencil pillow that I made back while I was still in school.

Vasara pralėkė daug greičiau nei traukinys. Ir aš manau kad pavėlavau į tą traukinį. Bet ruduo jau čia ir tikiuosi į šį traukinį suspėt. Turėjau labai daug ir didelius planus šiai vasarai. Buvo toks ilgas sąrašas. Bet ką padarysi, juk gyvenimas eina. Ir nei man skaudu, nei liūdna, kad nespėjau į tą traukinį. Tiesiog turėsiu suspėt į kitą. Gana apie traukinius. Kadangi jau rugsėjis ir mokslo metai prasidėjo, noriu parodyti pieštuko pagalvę, kurią pagaminau kol dar buvau mokykloje.


This one is really fun. It's quite big and so comfy to lie on. One of the fun facts about this pillow is that I made it before I even knew what quilting was. I had just learned sewing and made my first tablecloth. Then it was time for a pillow. And the size is perfect for a queen bed.

Man jį taip patiko gaminti. Jis toks didelis ir patogus gulėti. Prisimenu kad jį gaminau, kai dar net nežinojau kas yra skiautiniai. Aš tik neseniai buvau išmokusi siūti ir pagaminusi savo pirmąją staltiesę. Po to atėjo laikas pagalvei. Jos dydis labai tinka dvigulei lovai.


But with a lot of usage an accident happened. I tore a hole in it. I was so sad, but my teacher suggested on how to fix it. So it turned out to be my name written with a mini pencil. It's mini! And it was so fun to make.

Nuo per didelio naudojimo atsitiko nelaimė, praplyšo skylutė. Taip sielvartavau dėl to, bet mano mokytoja mane nuramino ir patarė kaip sutaisyti. Taip išėjo kad atsirado mažas lapelis su mano vardu ir mini pieštuku. Mini! Kai man taip patinka mini daiktai, tai tikrai mėgavausi gamindama jį.


It usually sat on my sisters bed, because hers is the queen size. And mine is only twin. But since I moved to study in Vilnius and now I have a queen size bed I just might take it with me. Actually this idea just came to me. But it's a nice one. 

Dažniausia jis būdavo padėtas ant mano sesės lovos, nes jos dvigulė, ant mano per daug išsikišdavo į kambarį. Bet kadangi persikėliau į Vilnių ir dabar turiu dvigulę miegamąją vietą, kyla noras išsivežti ją kartu. Šiaip ši idėja man va tik gimė. Bet ji man patinka.

Best wishes, 
Dovile

Linkėjimai,
Dovilė

No comments:

Post a Comment