Saturday, 5 September 2015

Bottle decoration with twine and glass / Stiklo dekoracija su siūlu ir stiklu


Here is another decoration with natural materials, this one is made from twine and broken glass. You might know that twine is my favorite decoration material. Glass is quite nice too, but it has to be car glass, so when it's in pieces it doesn't injure your fingers. It is possible to get a cut, but you might need to try, and since I'm usually working with a tweezers, I only got hurt when I was reorganizing them.

Štai dar viena dekoracija natūraliomis medžiagom, ši pagaminta iš virvės ir dužusio stiklo. Gal jau žinot kad virvė yra mano mėgstamiausias dekoravimo medžiaga. Stiklas taip pat nuostabus, bet būtinai turi būti mašinos stiklas. Nes jis skyles nėra toks aštrus, aišku įmanoma įsipjaut, bet reik pasistengt. O kadangi aš viską dėlioju su pincetu, tai įsipjoviau tik tada kai juos tvarkiau.


Most of my bottles don't have some specific history, but this one is an exception. My godmother brought the vine, it was really long time ago. I wasn't even born yet. And my mom kept it for so many years. As soon as I found out where it came from I wanted to decorate it. Did some spirals on it and just had fun, and this kind of design was born.

Dauguma mano butelių kažkokios istorijos neturi, o šis turi. Mano krikšto mama atsinešė vyno butelį į svečius, aš net gimusi dar nebuvau. Bet Mama išlaikė jį. Kai tik sužinojau, kad jis toks svarbus iškart apsiėmiau jį padaryti. Kažką raičiau raičiau ir gimė toks dizainas. 


Somehow I believe that it was lonely all alone, so I had to start another family, and I promise to show it's brother or sister another time.

Bet jam buvo liūdna vienam stovėti, tad apsiėmiau padaryti antrą, kurį parodysiu jau kitą kartą.

Best wishes,
Dovile


Linkėjimai,
Dovilė

No comments:

Post a Comment