Tuesday, 15 September 2015

Bead balls going around: eyeglass case / Karoliukų kelionė: akinių dėklas


My shoes were not enough for my bead balls, so they decided to occupy my eyeglass case. I use it very often and probably they got jealous...

Mano batukų šiems karoliukams nepakako. Jie nusprendė okupuoti ir mano akinių dėklą. Jį naudoju gan dažnai, tikriausiai pavydėjo....

I was trying to retake my case, but it took longer than I thought....

Bandžiau atsiimti savo dėkliuką, bet užtrukau ilgiau nei tikėjausi...But soon they left on their own. Probably because they found a bigger challenge: a pumpkin. :)

Bet greit jie patys pasidavė. Tikriausiai dėl to kad rado didesnį iššūkį: moliūgą :)

Best wishes,
Dovile and Bead Balls


Linkėjimai, 
Dovilė ir Karoliukai

No comments:

Post a Comment