Friday, 23 October 2015

Second bottle from the twine and glass family / Antrasis butelis iš virvės ir stiklo


Let me introduce this bottle's brother or sister. It was too lonely for that bottle to be alone, and my Mom just had finished oil that was in this one, the color was similar, so she suggested that I decorate it.

Kaip ir žadėjau pristatau šio butelio brolį arba sesę. Kadangi jam buvo liūdna vienam, o Mama kaip tik pabaigė aliejų kuris buvo šiam butelį. Ir jų atspalvis labai tiko, pasiūlė man jį padekoruot.


The materials I used were the same as the previous one, I just tried to keep the same design.

Ją darydama naudojau tokias pat medžiagas kaip praeitam, ir dizainą stengiausi išlaikyt tą patį.


And here is another family all together. Even though the forms of the bootles are diffrent, but they look quite nice together.

Štai dar viena šeimyna kartu. Nors formos skiriasi, kažkaip išėjo visai panašūs.


Bets wishes, 
Dovile

Linkėjimai,
Dovilė

No comments:

Post a Comment