Sunday, 26 July 2015

A bottle from twine and quince seeds / Butelis dekoruotas virve ir svarainių sėklom

Visiting my brothers place again. And I want to share a one more decoration with natural materials. But today it's a bottle, vase, whatever you call it I agree :)

Ir vėl pas brolį. Tad šiandien norėčiau pasidalinti dar viena dekoracija iš natūralių medžiagų. Bet šįkart tai butelis, vaza, kaip tik pavadinsi, o aš pritarsiu :)


This one is really similar to the one I showed in my other post. But this one is bigger version. I do admit that they are similar in design. But there is few year difference between them. And I love how they look together. There is one more that fits in this company. One of the last one I made, should share the entire family soon.

Šis labai panašus į mano jau ankstesniam įraše rodyta mini butely. Galima sakyti kad tai didesnė versija. Pripažįstu kad jie panašūs savo dizainu. Bet tarp jų pagaminimo yra kelių metų skirtumas. Ir man labai patinka kaip jie atrodo kartu. Į šią šeimyną tinka dar vienas mano gamintas butelis. Vienas iš mano paskutinių gaminių, ketinu parodyti pilną šeimyną jau greit.


I love using twine, I found that it gives me the best look. And from all the seeds I use quince are my favorite. I love their dark tone and they glue on quite nicely.

Man labai patinka naudoti virvę (špagatą), jis pagal mane labiausia tinka ir geriausia atrodo. O iš sėklų svarainių yra mano mėgstamiausios. Man patinka jų tamsus atspalvis ir jos visai gražiai prisiklijuoja.
Like I do most of my bottles, this one was not an exception. I tried matching the design I had in mind, with the bottles form. I like what turned out, I love those flowers and the twine flying out of them.

Kaip ir dauguma mano daromų butelių, šis nebuvo išskirtinis. Bandžiau savo sugalvotą dizainą pritaikyti prie butelio formos. Man visai patiko kas išėjo, ypač tos gėlės ir virvutė lyg išskrendanti iš jų.


Thanks for visiting,
Dovile

Ačiū kad apsilankot,
Dovilė

No comments:

Post a Comment