Thursday, 9 July 2015

Small, little craft projects

I do understand that yesterday wasn’t my best day, so today I want to make up for that. So today I’m sharing small things that I made. I thought why don’t, I put most of them in one post, so here they are.

Suprantu kad vakar nebuvo mano nuostabiausias įrašas, bet ketinu pasitaisyti. Tad šiandien noriu parodyti mažesnius dalykus kuriuos esu padariusi. Pagalvojau kodėl nesudėt jų į vieną įrašą, ir štai jie čia.


At school, which I finished was over a year ago, we had to wear uniforms. Not to mix with my classmates or anyone from the school I decided to sew hexagon inside. Well you know how I love my hexagons. I matched my hexie with the lining :)

Mokykloje, kurią baigiau prieš metus, turėjom vilkėti uniformas. Kad nesumaišyčiau savo su klasioku ar kitų mokinių mokykloje nusprendžiau viduje prisiūti šešiakampį. Na juk ir taip aišku kad šešiakampį, juk esu jų maniakė. Pasistengiau jį pritaikyti prie pamušalinės medžiagos.

Front

Back
 A brooch. I really fell for one that I saw at a fair, but instead of buying it, I decided to make one. I did something similar, but I added my own design. And no surprise there, that I never wore it. But my Mom did, she is more of a brooch person, and I’m just a maker.

Sagė. Mugėje pamačiau labai pasakišką sagę, bet nusprendžiau kad geriau pabandysiu pati pasigaminti. Bandžiau kažką labai panašaus padaryti, bet nori nenori prisidėjo ir mano asmeninis dizainas. Bet nenuostabu kad aš jos taip ir nedėvėjau. Bet mano Mama ja labai džiaugiasi, ji labiau mėgsta sages nešioti, aš tik gaminti.I love fairs, especially quilting fairs and exhibitions. And few years back I got an opportunity to visit one. It was in German, it’s called Nadelwelt. I have a lot of pictures from it, should I share them? So anyways, we were traveling from Lithuania and we wanted for people to know that so we decided to make Lithuania’s flag and sew it on us somehow. Of course mine had to be made from hexies. Yellow, green, red that’s my country’s’ flag. And what surprised me that no one else remembered to make them. I would have enjoyed seeing how others did it, but well at least we had. And through entire journey I kept it on my bag, like a nice accessory.

Esu didelė mugių mėgėja, ypač skiautinių, taip pat ir parodų. Ir prieš kelis metus man pasitaikė proga apsilankytiskiautinių parodoj ir mugėj. Ji vyko Vokietijoj, šis renginys kasmetinis ir vadinasi: “Nadelwelt”. Turiu labai daug nuotraukų padariusi iš mūsų keliones, gal jas parodyti ir čia? Taigi kadangi keliavome iš Lietuvos, tai norėjome kad kiti žinotų iš kur mes, tad nusprendėm pasigaminti vėliavytes ir kažkaip pritvirtinti prie savęs. Ir aišku mano turėjo būtų iš šešiakampių. Geltona, žalia, raudona tokia nesunkiai padaroma mūsų vėliava. Bet kas mane labiausia nustebino yra tai kad daugiau niekas jos nepasidarė. Man buvo smalsu kaip kitos sugalvos savo vėliavytes, na nors turėjom mano. Ir visą kelionę aš ją nešiojausi pasikabinusi ant savo krepšio kaip aksesuarą. 


The last one for this post is my pincushion. It was autumn and I came up a really nice tutorial on how to make a pumpkin, so I tried making one. And I’m using it even now. Actually I own only one pincushion, and that is this one. I recently bought new pins so these ones probably need a new one. But not pumpkin, something else, hm…

Paskutinis šiam įraše yra mano adatinė. Buvo ruduo kai radau nuostabia pamokėle kaip pasidaryti medžiaginį moliūgą, tad pabandžiau. Ir iki šiol ja naudoju kaip adatinę. Tiesą pasakius tai turiu tik vieną adatinę, ir ji yra ši. Neseniai nusipirkau naujų adatų ir manau joms praverstų nauja adatinė. Bet ne moliūgas, kažkas kito, hm…

That’s it for this post, hope you liked it, glad to see you here,
Dovile

Štai ir viskas šiam įrašui, tikiuosi patiko, smagu jus čia matyti,
Dovile

No comments:

Post a Comment