Monday, 24 August 2015

New apartment / Naujas butas

It's been over a month as I moved, but only now I see a full project for my apartment. I have a separate room, that's completely mine. I have an opportunity to decorate it the way I want. The owners are totally in for it. I decided to paint the wallpapers and decorate teared wallpaper places with hexagons. You know how crazy I'm about them. I already have the paint, it's gray. And I can't wait to start painting. But first let me show you the present view:

Jau praėjo daugiau kaip mėnuo nuo tada kai įsikrausčiau, bet tik dabar pradedu matyt pilną savo kambario vaizdą. Juk turiu galimybę dekoruoti jį kaip tik noriu. O savininkai visiškai už. Nusprendžiau sienas nudažyti ir suplėšytas vietas užklijuoti šešiakampiais, juk ir taip aišku kaip juos myliu. Dažus jau turiu, šviesiai pilka spalva. Taip rupi pamatyt baigtinį projektą. Bet pirmiau štai dabartinis vaizdas:


My room. And yeah, I still don't have any curtains. I'm hesitant to buy them, probably because I wonder if I could make them myself.

Mano kambarys. Ir taip, aš vis dar neturiu užuolaidų. Dar dvejoju ar pirkt, tikriausiai todėl kad galėčiau pasigaminti pati.


My IKEA shelf with fabric. And I still haven't figured out where to put all of my fabric in this apartment.

IKEA lentyna su mano medžiagom. Ir vis dar neapsisprendžiau kur sudėt medžiagas šiam bute.


And of course my minion collection on the windowsill. I love these small yellow guys.

Ir aišku mano pakalikų kolekcija ant palangės. Jie tokie maži, mieli ir geltoni, ir aš juos taip mėgstu.


Here is my temporary sewing space. I always dreamed of having a corner table. And now I have space, so after a  lot of thinking I decided to make it. Well I'm not the one that will be making it. I ordered it to be made by my demands. I even made a 3D project for better understanding.

Štai mano laikina siuvimo erdvė. Visad svajojau apie kampinį stalą. Ir kai dabar turiu pakankamai vietos jį padėti, nusprendžiau pasigaminti. Na ne aš jį gaminsiu. Bet gaminu pagal užsakymą tai yra pagal mano išmatavimus. Net pagaminau 3D modelį kad butų lengviau suprasti ko noriu.


I can't wait to sew on it. And I can cut on the other end. So excited!

Taip laukiu kada galėsiu ant jo siūti, ir net kirpti čia pat ant kito galo.


My plan is to put my table into a corner near the window. The couch and armchair will be gone by the end of this week, so that means more space for us.

Savo stalą aš noriu pastatyti į kampą prie lango. Sofą ir fotelį paims per šią savaitę, tad dar daugiau vietos mums.

This is the last free weak before studies. That means I'll have to start paint my room. I'm so excited, because it'll be fun. How can it be not? When you have never painted and you'll do it all by yourself. See? Fun right. I'll try to share my progress here :)

Paskutinė laisva savaitė prieš studijas. Tai reiškia, kad per ją turiu nusidažyti kambarį. Negaliu sulaukt, juk bus taip linksma. Kaip gali nebūt? Juk niekad nieko nesu dažiusi ir tai darysiu visiškai viena. Na ką? Ar gi nesmagu? Pasistengsiu pasirodyti kaip sekasi :)

Best wishes, 
Dovile

Linkėjimai,
Dovilė

No comments:

Post a Comment