Thursday, 8 January 2015

Bead ball flue / Karoliukų karštinė

On one holiday I got a flue. A bead ball flue. I started it with a goal to fill this box:

Per vienas atostogas pasigavau karštinę. Karoliukų karštinę. Prasidėjo tuo kad turėjau tikslą užpildyti šią dėžutę:


 But soon it was filled:

Ir labai greit ji jau buvo pilna:


and the flue wasn't over yet. So I had to take a bigger box and I choose this one:

bet karštinė dar nebuvo pasibaigusi. Tad pasiėmiau šią didesnę dėžutę:


 It was a lot bigger and so I didn't managed to fill it until the flue was over.

Ji buvo daug didesnė, tad jos visos užpildyti nespėjau iki kol karštinė praėjo.


But I am waiting for another bead ball epidemic. I managed to make over a hundred of them:

Bet vis dar laukiu dar vienos tokios karoliukų epidemijos. Sugebėjau pagaminti virš šimto jų.


And so they started stealing my stuff, traveling around the house..... village......., soon they're coming to my blog....

Ir jie pradėjo kraustytis visur, po mano daiktus, aplink namus..... kaimą.... tuoj ir į tinklaraštį atkeliaus.

Best wishes,
Dovile and bead balls

Linkėjimai,
Dovilė ir karoliukai

No comments:

Post a Comment